Khác biệt giữa các bản “Lapland (Phần Lan)”

Giảm cỡ bảng tóm tắt
(Giảm cỡ bảng tóm tắt)
| populationdensity=2,0
| coatofarms=<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0>
<tr align=center valign=bottom><td>[[Tập tin:Lapin läänin vaakuna.svg|100px50px|Huy hiệu tỉnh]]
<td>[[Tập tin:Lapin maakunnan vaakuna.svg|100px50px|Huy hiệu vùng]]
<tr align=center><td><font size=-1>''Tỉnh Lapland''</font>
<td><font size=-1>''Vùng Lapland''</font></table>
| map=<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0>
<tr align=center valign=bottom><td>[[Tập tin:FI-LL.svg|125px60px|Tỉnh]]
<td>[[Tập tin:Lapland Region.png|125px60px|Vùng]]
<tr align=center><td><font size=-1>''Tỉnh Lapland''</font>
<td><font size=-1>''Vùng Lapland''</font></table>