Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Azerbaijan”