Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Đổng Chi”

không có tóm lược sửa đổi
*Ông cũng đã viết những báo cáo khoa học chứng minh cứ liệu lịch sử về các quần đảo [[Hoàng Sa]], [[Trường Sa]] đệ trình chính phủ Việt Nam.
*Giáo sư Nguyễn Đổng Chi còn có công kế tục xây dựng Mộng Thương thư trai do thân phụ ông sáng lập cuối thế kỷ 19, một thư viện gia đình lớn bậc nhất ở Nghệ Tĩnh (cùng với thư viện [[Cao Xuân Dục]] ở Diễn Châu), là một trong những "nguồn sữa" nuôi dưỡng nên các nhà văn hóa của gia đình Nguyễn Chi (xem thêm bài Hồng Lĩnh và [[Lộc Hà]], [[Can Lộc]] ở phần tham khảo).
Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng [[Giải thưởng Hồ Chí Minh]] đợt 1 năm 1996. tôi rât quý trọng gs này
 
== Tác phẩm ==