Khác biệt giữa các bản “Tấn Trác Tử”

 
== Vua bị giết ==
Năm [[672 TCN]], Tấn Hiến công đánh bộ tộc người Nhung, bắt được [[Ly Cơ]] và em gái Lytên Thiếu Cơ. Tấn Hiến công sủng ái cả hai chị em Ly Cơ. Năm [[665 TCN]], Ly Cơ sinh ra Hề Tề. Năm [[652 TCN]], em của Ly Cơ sinh ra Trác Tử.
 
Năm 655 TCN, Ly Cơ dùng kế hãm hại thế tử Thân Sinh. Tấn Hiến công chính thức lập Hề Tề làm thế tử và đuổi các con lớn là [[Tấn Văn công|Trùng Nhĩ]] cùng [[Tấn Huệ công|Di Ngô]] ra nước ngoài.