Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Harry Potter (nhân vật)”

Không có tóm lược sửa đổi
::Chắc là tôi nhầm thôi <_< [[Thành viên:Liebesapfel|Liebesapfel]] 17:57, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (UTC)
 
Làm sao có thể thêm vào bài những "lời trích dẫn" từ trong truyện theo mẫu như trong wiki tiếng Anh đây!!!!!{{vô danh|Minerva victressbrynhild frija}}
:Ý bạn là lời trích dẫn nào? Bạn muốn tìm đoạn tương đương trong bản dịch tiếng Việt hay đang thắc mắc về cách trình bày trong wiki? [[Thành viên:Vinhtantran|Trần Vĩnh Tân]] _/<sup>[[Thảo luận Thành viên:Vinhtantran|trả lời]]</sup>\_ 04:53, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (UTC)