Khác biệt giữa các bản “Yên Phong, Yên Mô”

*Phía đông giáp xã [[Khánh Ninh, Yên Khánh]]
*Phía nam giáp xã [[Yên Từ, Yên Mô]]
*Phía tây giáp xã [[Yênthị Phú,trấn Yên Thịnh]]
*Phía bắc giáp xã [[Yênthị Thịnh,trấn Yên Thịnh]]
 
==Xã hội==