Khác biệt giữa các bản “Độ lệch chuẩn”

n (r2.7.3) (Bot: Sửa ta:நியமவிலகல்)
d là độ lệch chuẩn thì độ lệch chuẩn sẽ được tính toán như sau:
 
S = E[(X – m)2];
d = Căn bậc hai của S
 
==Ý nghĩa của độ lệch chuẩn==
Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm giá so với giá trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên bình khác nhau đáng kể. Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp.
Người dùng vô danh