Khác biệt giữa các bản “Lê Công Nà”

== Tham khảo ==
*[http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/02/printable/060201_tetoffensivepix.shtml Ảnh Mậu Thân gây chấn động 01 Tháng 2 2006 - Cập nhật 12h18 GMT]
*Phim tài liệu [http://video.google.com/videoplay?docid=4494496216738372614 ''Từ một tấm ảnh''] trên [[Google Video]].
*Phim tài liệu [http://www1.ephim24g.net/?view=detail&pmenu=1&menu=5&id=134 ''Từ một tấm ảnh''], Hãng Phim giải phóng thực hiện. Cần có tài khoản để xem phim.