Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tôn Hoàn”

n
→‎Tham khảo: chú thích, replaced: {{cite book → {{chú thích sách (5), {{cite journal → {{chú thích tạp chí
n (Bot: Thay thể loại đã đổi hướng Nhà chính trị Việt Nam bằng Chính khách Việt Nam; sửa cách trình bày)
n (→‎Tham khảo: chú thích, replaced: {{cite book → {{chú thích sách (5), {{cite journal → {{chú thích tạp chí)
 
==Tham khảo==
*{{citechú bookthích sách | title=Lodge in Vietnam: A Patriot Abroad |first=Anne E. |last=Blair |publisher=Yale University Press |year=1995 |isbn=0300062265 |location=New Haven, Connecticut}}
*{{citechú bookthích sách| title=A Death in November| authorlink=Ellen Hammer |first=Ellen J.|last=Hammer| year=1987 |publisher=E. P. Dutton|isbn=0-525-24210-4|location=New York City, New York}}
*{{citechú bookthích sách| first=Howard |last=Jones| year=2003| title= Death of a Generation| publisher=Oxford University Press| isbn=0-19-505286-2|location=New York City, New York}}
*{{citechú bookthích sách| title=Vietnam: A history| first=Stanley |last=Karnow |authorlink=Stanley Karnow|year=1997 |publisher=Penguin Books | isbn=0-670-84218-4|location=New York City, New York}}
*{{citechú journalthích tạp chí |last= Miller |first=Edward |year=2004 |month=October |title=Vision, Power and Agency: The Ascent of Ngo Dinh Diem |journal=Journal of Southeast Asian Studies |volume=35 |issue=3 |pages=433–458 |doi=10.1017/S0022463404000220 |location=Singapore |publisher=Cambridge University Press}}
*{{citechú bookthích sách|first=Robert |last=Shaplen| title=The Lost Revolution: Vietnam 1945–1965 | year=1965 |publisher=André Deutsch|location=London}}
==Liên kết== *[http://www.nytimes.com/2001/09/26/world/dr-nguyen-ton-hoan-84-pro-independence-vietnamese-official-is-dead.html Cáo phó trên báo [[The New York Times]] về Nguyễn Tôn Hoàn] *[http://www.daiviet.us/bsnguy%E1%BB%85n_t%C3%B4n_ho%C3%A0n Ngày giỗ Bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàn theo trang nhà của Đảng Đại Việt]
 
986.568

lần sửa đổi