Khác biệt giữa các bản “Kính hiển vi lực từ”

 
==Ưu điểm và hạn chế==
*'''Ưu điểm của MFM''': MFM là thiết bị dùng để phân tích cấu trúc từ của vật rắn có nhiều ưu điểm. Ưu điểm đầu tiên là có khả năng phân tích cấu trúc từ mà không đòi hỏi sự phá hủy hay xử lý mẫu như [[kính hiển vi Lorentz]], đồng thời độ phân giải không bị giới hạn bởi hiện tượng [[nhiễu xạ]], mà chỉ phụ thuộc vào kích thước và bước quét của mũi dò trên bề mặt mẫu vật.
*'''Điểm yếu của MFM''': MFM ghi ảnh dựa vào hiện tượng quét nên độ phân giải thời gian thấp, khả năng ghi ảnh chậm. Đồng thời, việc ghi ảnh tức thời trong quá trình từ hóa của MFM kém hơn rất nhiều so với [[kính hiển vi Lorentz]]. Việc ghi lại cấu trúc từ của các [[vật liệu từ mềm]] khó hơn do trường phân tán trên mũi ảnh hưởng đến [[đômen từ]] của mẫu vật.
 
==Tài liệu tham khảo==
{{reflist}}