Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ học ứng dụng”

không có tóm lược sửa đổi
'''Ngôn ngữ học ứng dụng''' là một nhánh của ngành [[ngôn ngữ học]], chuyên nghiên cứu việc sử dụng lý thuyết ngôn ngữ học để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Ngôn ngữ học ứng dụng bao gồm tất cả các ứng dụng của lý thuyết ngôn ngữ học và là sự tích hợp chuyên môn liên quan đến nhiều ngành học, chủ yếu lànhư ngôn ngữ học, [[nhân chủng học]], [[tâm lý học]] và [[giáo dục học]] và mới đây nhất là ngành công nghệ thông tin.
 
Các phân ngành của ngôn ngữ học ứng dụng gồm có ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học xã hội, phân tích ngôn từ, ngôn ngữ học ứng dụng
Người dùng vô danh