Khác biệt giữa các bản “Liên bang miền Bắc Hoa Kỳ”

n
|-
|valign=top|
*[[Hình:Flag of California.svg|30px]] [[California]]
*[[Hình:Flag of Connecticut.svg|30px]] [[Connecticut]]
*[[Hình:Flag of Delaware.svg|30px]] [[Delaware]]<nowiki>*</nowiki>
*[[Hình:Flag of Illinois.svg|30px]] [[Illinois]]
*[[Hình:Flag of Indiana.svg|30px]] [[Indiana]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Iowa.svg|30px]] [[Iowa]]
*[[Hình:Flag of Kansas.svg|30px]] [[Kansas]]
*[[Hình:Flag of Kentucky.svg|30px]] [[Kentucky]]<nowiki>*</nowiki>
*[[Hình:Flag of Maine.svg|30px]] [[Maine]]
*[[Hình:Flag of Maryland.svg|30px]] [[Maryland]]<nowiki>*</nowiki>
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Massachusetts.svg|30px]] [[Massachusetts]]
*[[Hình:Flag of Michigan.svg|30px]] [[Michigan]]
*[[Hình:Flag of Minnesota.svg|30px]] [[Minnesota]]
*[[Hình:Flag of Missouri.svg|30px]] [[Missouri]]<nowiki>*</nowiki>
*[[Hình:Flag of Nevada.svg|30px]] [[Nevada]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of New Hampshire.svg|30px]] [[New Hampshire]]
*[[Hình:Flag of New Jersey.svg|30px]] [[New Jersey]]
*[[Hình:Flag of New York.svg|30px]] [[New York]]
*[[Hình:Flag of Ohio.svg|30px]] [[Ohio]]
*[[Hình:Flag of Oregon.svg|30px]] [[Oregon]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Pennsylvania.svg|30px]] [[Pennsylvania]]
*[[Hình:Flag of Rhode Island.svg|30px]] [[Rhode Island]]
*[[Hình:Flag of Vermont.svg|30px]] [[Vermont]]
*[[Hình:Flag of West Virginia.svg|30px]] [[West Virginia]]*
*[[Hình:Flag of Wisconsin.svg|30px]] [[Wisconsin]]
|}
 
8.597

lần sửa đổi