Khác biệt giữa các bản “Liên bang miền Bắc Hoa Kỳ”

|-
|valign=top|
*[[Hình:Flag of California.svg|30px]] [[California]]<br>
*[[Hình:Flag of Connecticut.svg|30px]] [[Connecticut]]<br>
*[[Hình:Flag of Delaware.svg|30px]] [[Delaware]]<nowiki>*</nowiki><br>
*[[Hình:Flag of Illinois.svg|30px]] [[Illinois]]<br>
*[[Hình:Flag of Indiana.svg|30px]] [[Indiana]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Iowa.svg|30px]] [[Iowa]]<br>
*[[Hình:Flag of Kansas.svg|30px]] [[Kansas]]<br>
*[[Hình:Flag of Kentucky.svg|30px]] [[Kentucky]]<nowiki>*</nowiki><br>
*[[Hình:Flag of Maine.svg|30px]] [[Maine]]<br>
*[[Hình:Flag of Maryland.svg|30px]] [[Maryland]]<nowiki>*</nowiki>
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Massachusetts.svg|30px]] [[Massachusetts]]<br>
*[[Hình:Flag of Michigan.svg|30px]] [[Michigan]]<br>
*[[Hình:Flag of Minnesota.svg|30px]] [[Minnesota]]<br>
*[[Hình:Flag of Missouri.svg|30px]] [[Missouri]]<nowiki>*</nowiki><br>
*[[Hình:Flag of Nevada.svg|30px]] [[Nevada]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of New Hampshire.svg|30px]] [[New Hampshire]]<br>
*[[Hình:Flag of New Jersey.svg|30px]] [[New Jersey]]<br>
*[[Hình:Flag of New York.svg|30px]] [[New York]]<br>
*[[Hình:Flag of Ohio.svg|30px]] [[Ohio]] <br>
*[[Hình:Flag of Oregon.svg|30px]] [[Oregon]]
|valign=top|
*[[Hình:Flag of Pennsylvania.svg|30px]] [[Pennsylvania]]<br>
*[[Hình:Flag of Rhode Island.svg|30px]] [[Rhode Island]]<br>
*[[Hình:Flag of Vermont.svg|30px]] [[Vermont]]<br>
*[[Hình:Flag of West Virginia.svg|30px]] [[West Virginia]]*<br>
*[[Hình:Flag of Wisconsin.svg|30px]] [[Wisconsin]]
|}
 
8.597

lần sửa đổi