Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Vấn”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Phạm Vấn''' ({{hn|ch=范問}}; ?-[[1435]]) là công thần khai quốc nhà [[Lê sơ]] trong [[lịch sử Việt Nam]], người thôn Nguyễn Xá, huyện Lương Giang (nay là huyện [[Thiệu Hóa]]), [[Thanh Hoá]], [[Việt Nam]].
 
==Gian khổ ở Thanh Hoá==
Người dùng vô danh