Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng (tiền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam)”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Hình:TiengiayVC_50dong.jpg
</gallery>
 
==Liên kết==
*[http://art-hanoi.com/collection Coins and Banknotes of Vietnam and French Indochina]
 
{{Sơ khai kinh tế học}}
Người dùng vô danh