Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tam khôi”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Tam khôi'''({{hn|ch=三魁}}) là ba danh hiệu cao nhất của học vị Tiến sĩ (còn gọi là '''tiến sĩ đệ nhất giáp''' hay '''tiến sĩ cập đệ''') được xác định tại kỳ [[thi đình]], bao gồm [[trạng nguyên]], [[bảng nhãn]] và [[thám hoa]] . Tam khôi được đặt ra lần đầu tiên ở [[Việt Nam]] ([[Đại Việt]]) vào triều [[nhà Trần]] năm 1247 ([[Niên hiệu Việt Nam|niên hiệu]] Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 đời [[Trần Thái Tông]])<ref name="Lịch triều">''[[Lịch triều hiến chương loại chí]]'', [[Phan Huy Chú]], tập 2, khoa mục chí, trang 196.</ref>, gồm:
*[[Nguyễn Hiền]] đỗ [[trạng nguyên Việt Nam|trạng nguyên]]<ref name="Lịch triều"/>
*[[Lê Văn Hưu]] đỗ [[bảng nhãn]]
Người dùng vô danh