Khác biệt giữa các bản “James Longstreet”

không có tóm lược sửa đổi
|battles=[[Chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico]]<br>[[Nội chiến Hoa Kỳ]]
|awards=
|laterwork=[[Hải quan]] [[New Orleans]], [[Đại sứ Hoa Kỳ]] tại [[ĐéĐế quốc Ottoman]], [[Chính ủy đường Tầu hỏa]]
}}