Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lỗ Bá Cầm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
==Thụ phong và dẹp loạn==
Cơ Bá Cầm là con của [[Chu Công Đán]] và là cháu gọi [[Chu Vũ Vương]] bằng bác<ref name="sklo">Sử ký, Lỗ Chu công thế gia</ref>.
 
[[Chu Vũ Vương]] Cơ Phát lật đổ [[nhà Thương]] lên làm vua, lập ra [[nhà Chu]], phong cho các em và công thần làm chư hầu. Chu Công Đán được phong ở đất Khúc Phụ, gọi là [[nước Lỗ]], nhưng ở lại triều đình giúp Chu Vũ Vương. Vài năm sau, Vũ Vương qua đời, Chu Công lại phụ chính cho vua mới là [[Chu Thành Vương]] nên vẫn ở lại triều đình, sai Bá Cầm về thụ phong, cai quản nước Lỗ<ref name="sklo">Sử ký, Lỗ Chu công thế gia</ref>.
 
Con vua Trụ cũ của nhà Thương là [[Vũ Canh]] được [[Chu Vũ Vương]] phong ở đất Ân, nhân cơ hội vua mới của nhà Chu còn nhỏ, nên thuyết phục ba người em của Chu Vũ vương là [[Quản Thúc Tiên]], Hoắc Thúc Xử và [[Sái Thúc Độ]] chống lại [[Chu Công Đán]] và [[Chu Thành Vương]]. Không lâu sau, Vũ Canh dụ bộ lạc vùng Hoài Di, Từ Nhung thuộc vùng nước Lỗ mà Bá Cầm được phong cùng nổi dậy chống nhà Chu.
61.983

lần sửa đổi