Khác biệt giữa các bản “Anders Hejlsberg”

không có tóm lược sửa đổi
Anders Hejlsberg (1960 - ) là một kỹ sư phần mềm rất tài năng người [[Đan Mạch]]. Ông là người tham gia thiết kế nhiều [[ngôn ngữ lập trình]] và công cụ lập trình nổi tiếng [[Turbo Pascal]], [[Delphi]], [[J++]], [[C Sharp| C#]]. Hiện tại ông đang làm việc cho [[Microsoft]] với chức vụ chính là kiến trúc sư trưởng của ngôn ngữ lập trình [[C Sharp| C#]].
 
==Thời trẻ==
41

lần sửa đổi