Khác biệt giữa các bản “Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”

n
n
|Tần Cương (lần 2) ||秦刚||Qín Gāng||2012||Hiện tại||Vụ trưởng Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao
|-
|[[Hoa Xuân Oánh]] (nữ)||华春莹||HuáHuà Chūnyíng||2012||Hiện tại||Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao
|}