Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

;'' Đây là điều hiển nhiên
# '''Đồng ý'''. Không cần bàn cãi và phải được áp dụng cho mọi bài và đối với mọi thành viên wiki tiếng Việt.[[Thành viên:Bánh Ướt|Bánh Ướt]] ([[Thảo luận Thành viên:Bánh Ướt|thảo luận]]) 06:38, ngày 13 tháng 12 năm 2007 (UTC)
# Đồng ý. Áp dụng cho tất cả nhận xét, thảo luận có thể gây ra tranh cãi. Không áp dụng cho nhận định "''quả đất có hình cầu''" hiện nay, nhưng áp dụng cho nhận định này vào thời trung cổ.[[Thành viên:Moimem|Moimem]] ([[Thảo luận Thành viên:Moimem|thảo luận]]) 06:40, ngày 18 tháng 12 năm 2007 (UTC)
;''Không cần biểu quyết
# Việc áp dụng nguyên tắc nói rõ nguồn dẫn là chuyện chỉ phù hợp với từng trường hợp một, không cần biểu quyết, chỉ cần thảo luận, vì Wikipedia hoạt động theo thỏa hiệp chứ không hoàn toàn dựa trên biểu quyết. Biểu quyết chỉ có giá trị hướng dẫn và [[Wikipedia:Không phải là#Wikipedia không phải là nơi thử nghiệm về dân chủ|Wikipedia không phải là nơi thử nghiệm về dân chủ]].
51

lần sửa đổi