Khác biệt giữa các bản “Tuổi kết hôn”

không có tóm lược sửa đổi
(chính xác)
'''Tuổi kết hôn''' là tuổi mà một người được phép lấy [[chồng]]/[[vợ]] cũng như quyền làm hoặc buộc phải làm [[cha]] [[mẹ]] hoặc các hình thức khác đồng thuận khác. Độ tuổi và các yêu cầu khác nhau ở mỗi nước, nhìn chung thì độ tuổi kết hôn là 18 tuổi ở nhiều quốc gia, tuy nhiên nhiều nước cho phép độ tuổi kết hôn sớm hơn nếu có sự đồng ý của cha/mẹ hoặc [[luật pháp]], hoặc trong trường hợp mang thai (nữ).
 
Tại [[Việt Nam]], theo điều 9: "Điều kiện kết hôn" của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2012 thì nam phải 1618 tuổi và nữ 1416 tuổi trở lên. trước kết hôn cần có con.<ref>[http://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_H%C3%B4n_nh%C3%A2n_v%C3%A0_gia_%C4%91%C3%ACnh_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i,_b%E1%BB%95_sung_2010 Luật Hôn nhân và gia đình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2010]
 
</ref>
Người dùng vô danh