Khác biệt giữa các bản “Cao Xuân Dục”

n
* [http://www.caoxuan.com/ Tiểu sử tại trang mạng gia đình Cao Xuân]
* [http://chimviet.free.fr/vanhoc/chquynh/loixua03.htm Chủ khảo Trường Hà Nam khoa Đinh Dậu]
* [http://www.nhanvan.com/magazines/vanhoc/198/caoxuantu_nhotuxuong.htm Sờ râu các cụ khảo quan; nhìn tây đầm... Nhớ tú xương - Cao Xuân Tứ]
 
*
- Cao Xuân Tứ
{{Thời gian sống|sinh=1843|mất=1923}}