Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Damphat”

không có tóm lược sửa đổi
(rv)
Lời khuyên cuối cùng, bạn hãy làm lần lượt: [[Wikipedia:Chỗ thử|thử]], [[Wikipedia:Chào mừng người mới đến|đọc]], [[Wikipedia:Bàn giúp đỡ|hỏi]] rồi hẵng [[Wikipedia:Viết trang mới|viết]]. Chúc bạn thành công.
|}  [[Thành viên:DHN|Nguyễn Hữu D]]ụ[[Thảo luận Thành viên:DHN|ng]] 17:21, 16 tháng 12 2007 (UTC).
Ặc, lại nói phải nói chuyện với con robo rồi.
- Close!
- Don't save!
- Shut down!
41

lần sửa đổi