Damphat

Gia nhập ngày 16 tháng 12 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
 
{|align="center" valign="top" width="100%" style="border-style:solid; border-width:1; border-color:#b2a4c5; background-color:#FFFFCC; color:#000000;"
|'''Tôi có thể không đồng ý với anh, nhưng tôi sẽ bảo vệ đến chết quyền của anh được nói ra ý kiến của mình.''' — Voltaire
|}
 
Wikipedia là trường học thân yêu của tôi.
 
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin-left: 20px; margin-top: 10px; border: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 8.1px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8.5px; -moz-border-radius-bottomright: 8.4px; padding: 0; background: #f9f9f9;"
|- style="background: #ccccff;"
41

lần sửa đổi