Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Thị Quang Thái”

 
Suốt thời gian ở Huế, hai người cùng hoạt động trong đảng Tân Việt, nhiều lần gặp nhau và nảy sinh tình cảm. Đầu năm 1931, ông bà cùng bị bắt và bị giam chung ở [[nhà lao Thừa Phủ]]. Hoạt động trong phong trào học sinh yêu nước Trường Đồng Khánh, bà bị bắt cuối năm 1930. Câu nói nổi tiếng của bà trong Lao Thừa phủ (Huế) mà nhiều bạn tù nhắc lại, câu nói có sức động viên lớn lao, có sức diễn tả khí phách một con người, dù khi ấy chỉ mới 16 tuổi:''Personne ne te dénonce, ne dénonces personne! (Không ai khai bạn; bạn không khai ai!).''
 
 
Cuối năm 1934, ông bà đều được trả tự do. Ngày [[28 tháng 9]] năm 1935, ông bà kết hôn. Hai ông bà trở ra Hà Nội, ngụ tại một ngôi nhà ở phố Nam Ngư. Ông Giáp tiếp tục việc học và lấy bằng cử nhân luật vào năm 1937, ra hoạt động công khai trong phong trào [[Mặt trận Dân chủ Đông Dương]]. Cuối năm 1939, bà sinh người con gái đầu và duy nhất của ông bà, lấy tên là [[Võ Hồng Anh]].<ref>Người chị ruột Minh Khai cũng sinh người con gái duy nhất Lê Hồng Minh cùng năm 1939.</ref>