Khác biệt giữa các bản “K'naan”

n (chú thích, replaced: {{cite web → {{chú thích web (7), {{cite news → {{chú thích báo (3))
*2007: ''[[The Dusty Foot on the Road]]''
*2009: ''[[Troubadour (K'naan album)|Troubadour]]''
*2012: ''[[Country, God or the Girl]]''
 
===Đĩa đơn===
Người dùng vô danh