Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
* [[1937]] – Báo ''[[L'Avant Gardel]]'' (Tiền phong), cơ quan của lao động và nhân dân [[Đông Dương]], ra số đầu tiên tại [[Sài Gòn]].
* [[1946]] – Ngày thành lập [[Liên Việt|Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam]], gọi tắt là hội Liên Việt.
1953:* người[[1953]] –Người đầu tiên trên thế giới chinh phục đỉnh Everest
* [[1955]] – Chính quyền và đồng bào phật tử thủ đô đã hoàn thành khôi phục [[chùa Một Cột]](2008)Sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội
 
== Ngày sinh ==