Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điều chế tín hiệu”

không có tóm lược sửa đổi
n (robot Thêm: su:Modulasi)
Không có tóm lược sửa đổi
'''Điều chế tín hiệu là quá trình biến đổi một hay nhiều [[thông số]] của một [[tín hiệu tuần hoàn]] theo sự thay đổi một tín hiệu mang [[thông tin]] cần truyền đi xa. Tín hiệu tuần hoàn gọi là [[sóng mang]]. Tín hiệu mang thông tin gọi là tín hiệu được điều chế. Ở đầu thu bộ giải điều chế sẽ dựa vào sự thay đổi [[thông số]] đó của sóng mang tái tạo lại tín hiệu mang thông tin ban đầu. Các thông số của sóng mang được dùng trong quá trình điều chế có thể là [[biên độ]], [[pha]], [[tần số]].
 
Ví dụ: tín hiệu [[tiếng nói]] có [[tần số thấp]], không thể truyền đi xa được. Người ta dùng một [[tín hiệu hình sin]] có [[tần số cao]] (để có thể truyền đi xa được) làm sóng mang. Biến đổi biên độ của tần số sin đó theo tín hiệu tiếng nói. Ở [[đầu thu]] người ta dựa vào sự thay đổi biên độ của tín hiệu thu được để tái tạo lại tín hiệu tiếng nói ban đầu.
 
===Điều chế tương tự===
Trong điều chế tương tự, việc điều chế được thực hiện liên tục theo tín hiệu thông tin tương tự.
 
**[[Điều pha]]-Phase modulation (PM)
 
===Điều chế số===
 
Trong điều chế số, một sóng mang tương tự sẽ được biến đổi theo một chuỗi bit có chiều dài cố định hoặc thay đổi. Đây cũng có thể được coi là một dạng [[biến đổi tương tự-số]]. Hình dạng của sóng mang được lấy từ một tập hợp hữu hạn các [[symbol]].
 
 
===Điều chế số băng tần gốc hay mã đường truyền===
 
===Các phương pháp điều chế khác===
 
===Các phương pháp điều chế khác===
{{Đang viết}}
[[Thể loại:Viễn thông]]