Khác biệt giữa các bản “Tập Đình”

(Trang mới: “Tập Đình: một thủ lĩnh thời kỳ đầu của phong trào Tây Sơn. ==Xuất thân== Tập Đình là người Hoa kiều, sinh sống ở dinh …”)
 
 
1. [[Đại Nam Thực Lục]]
 
2. [[Đại Nam Chính biên Liệt truyện]]
Người dùng vô danh