Khác biệt giữa các bản “Bò 7 món”

Demon Witch đã đổi Bò 7 món thành Bò bảy món: tránh dùng số với số đếm < 10
(Demon Witch đã đổi Bò 7 món thành Bò bảy món: tránh dùng số với số đếm < 10)
 
(Không có sự khác biệt)
5.535

lần sửa đổi