Khác biệt giữa các bản “Góc phụ nhau”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Hai góc phụ nhau khi tổng số đo của hai góc bằng 90 độ. Đặc biệt: Khi hai góc xOy và zOt phụ nhau thì sin (xOy)=cos (zOt) sin (zOt)=cos …”)
 
Hai góc phụ nhau khi tổng số đo của hai góc bằng 90 độ<sup>0</sup>.
Đặc biệt: Khi hai góc xOy và zOt phụ nhau thì:
sin (xOy)=cos (zOt);
sin (zOt)=cos (xOy);
tg (xOy)=cotg (zOt);
tg (zOt)=cotg (xOy)
Người dùng vô danh