Khác biệt giữa các bản “Dự án thành phố sông Hồng”

không có tóm lược sửa đổi
{{công trình tươngquá laikhứ}}
[[Hình:MBTT TPSH nho.jpg|nhỏ|phải|400px|Mặt bằng tổng thể]]
'''Dự án Thành phố sông Hồng''' là một dự án cải tạo, khai thác bãi bồi giữa [[sông Hồng]] và liên kết ba cây cầu ở giữa [[Hà Nội]] - [[cầu Chương Dương]], [[cầu Long Biên]] và [[cầu Tứ Liên]].
Người dùng vô danh