Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giao dịch cơ sở dữ liệu”

 
== Cơ sở dữ liệu giao dịch ==
Các cơ sở dữ liệu hỗ trợ giao dịch được gọi là '''cơ sở dữ liệu giao dịch'''. Hầu hết các cơ sở dữ liệu hiện nay (như [[FireBird (máy chủ cơ sở dữ liệu)| FireBird]], [[Mimer SQL]], [[PostgreSQL]], [[MySQL]], [[Microsoft SQL Server]] và [[cơ sở dữ liệu Oracle|Oracle]]) đều thuộc vào loại này.
 
== Xem thêm ==