Khác biệt giữa các bản “Rita Levi-Montalcini”

n
→‎Tham khảo: chú thích, replaced: {{Citation → {{chú thích (11)
n (→‎Tham khảo: chú thích, replaced: {{Citation → {{chú thích (11))
 
== Tham khảo ==
*{{Citationchú thích
|pmid = 15246433
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15246433
|doi = 10.1016/j.tcb.2004.05.011}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 14661672
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14661672
|doi = 10.4065/78.12.1448}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 12825318
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12825318
|pages=65–83}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 11283321
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11283321
|doi = 10.1146/annurev.neuro.24.1.551}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 11255028
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11255028
|doi = 10.1016/S0736-5748(00)00081-2}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 11061418
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11061418
|pages=563–66}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 10841166
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10841166
|pages=506}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 10383112
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10383112
|doi = 10.1002/(SICI)1097-0029(19990515/01)45:4/5<207::AID-JEMT3>3.0.CO;2-E}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 1560084
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1560084
|pages=135–45}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 3295669
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3295669
|pages=1047–48}}
 
*{{Citationchú thích
|pmid = 3302667
|url= http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3302667
986.568

lần sửa đổi