Khác biệt giữa các bản “Đại Tỉnh thức”

n
using AWB
n (using AWB)
Cuộc Đại Tỉnh thức lần thứ nhất khởi phát từ những lời thuyết giáo mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục tập chú vào việc quở trách [[tội lỗi]] và nhu cầu nhận lãnh ơn [[cứu rối|cứu chuộc]] qua hành động công khai xưng tội để tiếp nhận ân điển của Thiên Chúa, dẫn người nghe đến “trải nghiệm tiếp xúc với Thiên Chúa theo cách riêng của mỗi người”. Các diễn giả tra xem bản chất của điều người Mỹ thường xem là giao ước của Thiên Chúa dành cho dân tộc họ, và quở trách nếp sống suy đồi, chuộng vật chất, thích hưởng thụ tại các khu định cư đang trở nên giàu có tại Mỹ. Họ xem đó là ảnh hưởng đến từ [[Anh]], như thế, cần cắt đứt quan hệ với mẫu quốc để có thể tái cung hiến nước Mỹ cho Thiên Chúa.<ref>McLaughlin (1966), Goff (1998).</ref>
 
Cuộc Đại Tỉnh thức biến tôn giáo trở thành trải nghiệm cá nhân cho người bình thường bằng cách kiến tạo nhận thức sâu sắc về tội lỗi và ơn cứu chuộc, cùng lúc với sự tra xét nội tâm và tinh thần tận hiến cho những chuẩn mực mới trong đời sống tâm linh. Nhà sử học Sydney E. Ahlstrom nhận thấy yếu tố này trong các cuộc phục hưng tôn giáo xảy ra ở những nơi khác như [[Phong trào Sùng tín]] tại [[Đức]], cuộc Phục hưng Tin Lành và [[Phong trào Giám Lý]] tại Anh.<ref> Ahlstrom p. 263</ref>
 
==Đại Tỉnh thức lần thứ nhì==
===Đại Tỉnh thức lần thứ nhì===
* Abzug, Robert H. "Cosmos Crumbling: American Reform and the Religious Imagination" (1994) (ISBN 0-195-04568-8)
* Ahlstrom, Sydney. ''A Religious History of the American People'' (1972) (ISBN 0-385-11164-9)
* Birdsall Richard D. "The Second Great Awakening and the New England Social Order." ''Church History'' 39 (1970): 345-64.
* Bratt, James D. "Religious Anti-revivalism in Antebellum America." ''Journal of the Early Republic'' (2004) 24(1): 65-106. ISSN 0275-1275 Fulltext: in Ebsco. Examines oppositional literature of the antirevivalists, namely, the doubters and critics. The article includes an appendix of selected revivalist critiques.
*Brown, Kenneth O. ''Holy Ground; a Study on the American Camp Meeting.'' Garland Publishing, Inc., 1992.
*Brown, Kenneth O. ''Holy Ground, Too, the Camp Meeting Family Tree.'' Hazleton: Holiness Archives, 1997.
* Bruce, Dickson D., Jr. ''And They All Sang Hallelujah: Plain Folk Camp-Meeting Religion, 1800–1845'' University of Tennessee Press, 1974.
* Butler Jon. "Enthusiasm Described and Decried: The Great Awakening as Interpretative Fiction." Journal of American History 69 (1982): 305-25. online in JSTOR
* Butler Jon. ''Awash in a Sea of Faith: Christianizing the American People.'' 1990.
* Carwardine, Richard J. ''Evangelicals and Politics in Antebellum America.'' Yale University Press, 1993.
* Carwardine, Richard J. "The Second Great Awakening in the Urban Centers: An Examination of Methodism and the 'New Measures,'" ''Journal of American History'' 59 (1972): 327-340. online in JSTOR
* Joseph A. Conforti; '' Jonathan Edwards, Religious Tradition and American Culture'' University of North Carolina Press. 1995.
* Cross, Whitney, R. ''The Burned-Over District: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800–1850'' 1950.
* Foster, Charles I. ''An Errand of Mercy: The Evangelical United Front, 1790–1837'' University of North Carolina Press, 1960.
* Clifford S. Griffin. "Religious Benevolence as Social Control, 1815-1860," ''The Mississippi Valley Historical Review,'' Vol. 44, No. 3. (Dec., 1957), pp. 423-444&nbsp;423–444. [http://links.jstor.org/sici?sici=0161-391X%28195712%2944%3A3%3C423%3ARBASC1%3E2.0.CO%3B2-Y in JSTOR]
* Hambrick-Stowe, Charles. ''Charles G. Finney and the Spirit of American Evangelicalism.'' Wm B. Eerdmans, 1996.
* Hankins, Barry. ''The Second Great Awakening and the Transcendentalists.'' Greenwood, 2004. 200 pp.
* Hatch Nathan O. ''The Democratization of American Christianity'' 1989.
* Charles A. Johnson, "The Frontier Camp Meeting: Contemporary and Historical Appraisals, 1805-1840" ''The Mississippi Valley Historical Review,'' Vol. 37, No. 1. (Jun., 1950), pp. 91-110&nbsp;91–110. [http://links.jstor.org/sici?sici=0161-391X%28195006%2937%3A1%3C91%3ATFCMCA%3E2.0.CO%3B2-2 in JSTOR]
* Long, Kimberly Bracken. "The Communion Sermons of James Mcgready: Sacramental Theology and Scots-Irish Piety on the Kentucky Frontier." ''Journal of Presbyterian History'' 2002 80(1): 3-16. Issn: 0022-3883
 
* Loveland Anne C. ''Southern Evangelicals and the Social Order, 1800-1860.'' 1980
* Marsden George M. ''The Evangelical Mind and the New School Presbyterian Experience: A Case Study of Thought and Theology in Nineteenth-Century America.'' 1970.
* McLoughlin William G. ''Modern Revivalism'' 1959.
* McLoughlin William G. ''Revivals, Awakenings, and Reform: An Essay on Religion and Social Change in America, 1607-1977'' 1978.
* Noll; Mark A. ed. ''God and Mammon: Protestants, Money, and the Market, 1790-1860'' Oxford University Press. 2002.
* Walter Brownlow Posey, ''The Baptist Church in the Lower Mississippi Valley, 1776-1845'' University at Kentucky Press, 1957
* Roth Randolph A. ''The Democratic Dilemma: Religion, Reform, and the Social Order in the Connecticut River Valley of Vermont, 1791-1850.'' 1987
* Shiels Richard D. "The Second Great Awakening in Connecticut: Critique of the Traditional Interpretation." ''Church History'' 49 (1980): 401-15.
* Smith, Timothy L. ''Revivalism and Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War'' 1957
===Đại Tỉnh thức lần thứ ba===
* Abell, Aaron. ''The Urban Impact on American Protestantism, 1865-1900'' Harvard University Press, 1943.
* Ahlstrom, Sydney E. ''A Religious History of the American People''. Yale University Press, 1972.
* Bordin, Ruth. ''Woman and Temperance: The Quest for Power and Liberty, 1873-1900'' Temple University Press, 1981.
* Curtis, Susan. ''A Consuming Faith: The Social Gospel and Modern American Culture.'' Johns Hopkins University Press, 1991.
* Dieter, Melvin Easterday. ''The Holiness Revival of the Nineteenth Century'' Scarecrow Press, 1980.
* Dorsett, Lyle W. ''Billy Sunday and the Redemption of Urban America ''Eerdmans, 1991.
* Dorsett, Lyle W. ''A Passion for Souls: The Life of D. L. Moody''. Moody Press, 1997.
* Bruce J. Evensen; ''God's Man for the Gilded Age: D.L. Moody and the Rise of Modern Mass Evangelism'' Oxford University Press, 2003
* Findlay, James F. ''Dwight L. Moody: American Evangelist, 1837-1899'' University of Chicago Press, 1969.
* Finke, Roger, and Rodney Stark. ''The Churching of America, 1776-1990: Winners and Losers in Our Religious Economy'' Rutgers University Press, 1992.
* Fishwick, Marshall W. ''Great Awakenings: Popular Religion and Popular Culture'' (1995)
* Hutchison William R. ''Errand to the World: American Protestant Thought and Foreign Missions.'' University of Chicago Press, 1987.
* Richard Jensen. ''The Winning of the Midwest: Social and Political Conflict, 1888-1896'' (1971)
* Kathryn Teresa Long; ''The Revival of 1857-58: Interpreting an American Religious Awakening'' Oxford University Press, 1998
* William G McLoughlin. ''Revivals Awakenings and Reform'' 1980
* Marsden, George M. ''Fundamentalism and American Culture: The Shaping of Twentieth-Century Evangelicalism, 1870-1925'' Oxford University Press, 1980.
* McLoughlin, William G. ''Modern Revivalism: Charles Grandison Finney to Billy Graham'' 1959.
* McLoughlin, William G. ''Revivals, Awakenings, and Reform: An Essay on Religion and Social Change in America, 1607-1977.'' University of Chicago Press, 1978.
* McLoughlin, William G. ed. ''The American Evangelicals, 1800-1900: An Anthology'' 1976.
* Sizer, Sandra. ''Gospel Hymns and Social Religion: The Rhetoric of Nineteenth-Century Revivalism.'' Temple University Press, 1978.
* Smith, Timothy L. ''Called Unto Holiness, the Story of the Nazarenes: The Formative Years''. Kansas City: Nazarene Publishing House, 1962.
* Smith, Timothy L. ''Revivalism and Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War'' Abingdon Press, 1957.
* Ward, W. R. ''The Protestant Evangelical Awakening'' Cambridge University Press, 1992.
* Weisberger, Bernard A. ''They Gathered at the River: The Story of the Great Revivalists and Their Impact upon Religion in America'' 1958.
{{Các chủ đề|Cơ Đốc giáo|Tin Lành}}
5.681.853

lần sửa đổi