Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

+ Nhiệt độ: không vượt quá 300C nơi sản xuất không nóng quá 400C, nhiệt độ chênh lệch ở nơi sản xuất ngoài trời từ 3 - 5 0C.
+ Độ ẩm tương đối từ 75%-85%
+ Vận tốc gió không quá 32 m/s.
+ Bức xạ nhiệt: nhỏ hơn hoặc bằng 1 calo/cm2/phút.
- Đánh giá tổng hợp:
Người dùng vô danh