Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dmoz”

rv anon
(rv anon)
[http://dmoz.org/{{{1}}} {{{2|{{PAGENAME}}}}}] tại [[Dự án thư viện mở]] <small>([http://dmoz.org/cgi-bin/add.cgi?where={{{1}}} suggest site])</small> <!--{{dmoz}}-->
 
Tham khảo các bài viết chuyên ngành về Open Directory Project - Dmoz
* [http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/34/5/ Sau bao lâu có thể đăng ký lại vào Dmoz?]
* [http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/35/5/ Thế nào danh bạ địa phương (regional listings)?]
* [http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/33/5/ Ai quyết định sự có mặt của một website tại Dmoz?]
* [http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/29/5/ Đăng ký website vào các thư mục internet]
* [http://www.onboom.com/Bai_viet/Noi_dung/32/5/ Tổng quan về Open Directory Project – Dmoz]