Khác biệt giữa các bản “Hữu Loan”

 
== Vài nét về gia đình ==
'''Hữu Loan''' kết hôn hai lần, lần thứ nhất vào đầu năm [[1949]] với bà ''Lê Đỗ Thị Ninh'', là con gái của nguyên Tổng thanh tra nông lâm xứ Đông Dương Lê Đỗ Kỳ, Đại biểu Quốc hội khoá đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (năm 1946)<ref>http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%E1%BA%A1i_bi%E1%BB%83u_Qu%E1%BB%91c_h%E1%BB%99i_Vi%E1%BB%87t_Nam_kh%C3%B3a_I</ref>. Hữu Loan quen biết bà Ninh khi ông còn học college Đào Duy Từ, Thanh Hóa. Ông đã làm [http://gia%20sư http://www.giasutamtaiduc.vn] dạy mấy người anh trai và sau đó là bà Ninh. Tháng 5 năm 1949, bà Ninh mất (do chết đuối) khi mới 16 tuổi và bài thơ ''Màu tím hoa sim'' ra đời. Sau đó ông kết hôn với bà ''Phạm Thị Nhu'', một nông dân, bài thơ ''Hoa lúa'' ([[1955]]) chính là bài thơ viết tặng người vợ thứ hai này.<ref>[http://www.nxbkimdong.com.vn/?page=newsview&id=175&cid=8] Hữu Loan trả lời phỏng vấn Nhà xuất bản Kim Đồng.</ref>
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh