Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Giản công”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (上下五千年 viết là thắng)
nKhông có tóm lược sửa đổi
| ghi chú hình =
| chức vị = Vua [[nước Tề]]
| tại vị = [[484 TCN]]-[[481 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1046 till:-221
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:825 start:-1046
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-484 till:-481 color:red
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey"> [[Tề Điệu công]]</font>