Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Nguyễn Minh Chữ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 (thôi chỉ huy, quản lý; tiếp tục công tác đại biểu Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI)), sinh 15/11/1946, quê Thới Lai, Ô Môn, Cần Thơ;
* Lê Đức Tụ, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (thôi chỉ huy, quản lý; tiếp tục công tác đại biểu Quốc hội và nghỉ hưu theo chế độ khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI), sinh 19/3/1944, quê Tam Xá, Đông Anh, Hà Nội.
19, Thiếu tướng Đinh Dương, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5
 
==Các Thiếu tướng đang tại chức==
Người dùng vô danh