Khác biệt giữa các bản “Trung tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

 
==Các Trung tướng đang tại chức==
* [[Lê Hải Anh]], Phó Ban nghiên cứu chiến lược-an ninh quốc gia, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* [[Nguyễn Đức Soát]], Phó Tổng Tham mưu trưởng {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* [[Nguyễn Hữu Khảm]] (được phong tháng 12, 2004), Phó Tổng Tham mưu trưởng
* Lê Văn Hân: Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
* Đàm Đình Trại, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dân tộc Tày, sinh 25/12/1947, quê Đào Ngạn, Hà Quảng, Cao Bằng
* Phạm Hồng Thanh (được phong tháng 12, 2004), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Phạm Văn Long, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* [[Nguyễn Văn Hiến]] (Phó Đô đốc Hải quân), Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Ủy viên [[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]
* Nguyễn Văn Tình (Phó Đô đốc Hải quân), Phó Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân chủng Hải quân,{''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Tăng Văn Huệ (được phong tháng 12, 2004), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Nguyễn Như Hoạt, Tư lệnh Quân khu Thủ đô
* Phạm Xuân Thệ, Tư lệnh Quân khu 1 {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Trương Quang Khánh, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, Ủy viên Trung ương Đảng
* Phạm Tuân, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Nguyễn Đình Hậu, Phó Chủ nhiệm về chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Nguyễn Chí Vịnh (được phong tháng 12, 2004), Tổng cục trưởng Tổng cục II
* Vũ Văn Kiểu, Viện trưởng Viện Chiến lược Quân sự {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Phạm Xuân Hùng, Giám đốc [[Học viện Quốc phòng]], Ủy viên Trung ương Đảng
* Lê Minh Vụ, Giám đốc Học viện Chính trị-Quân sự
* Nguyễn Đức Luyện, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện Quân y {''nghỉ hưu từ 1/1/2008''}
* Bùi Sỹ Vui (được phong tháng 12, 2004), Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Quân sự Trung ương
* Nguyễn Phúc Hoài, Cục trưởng Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị
* Nguyễn Đăng Sáp (được phong tháng 2, 2007), Chính ủy Quân khu Thủ đô
* Nguyễn Tiến Bình (được phong tháng 2, 2007), Chính ủy Học viện Quốc phòng
* Nguyễn Ngọc Thanh (được phong tháng 2, 2007), nguyên Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng
* Nguyễn Song Phi (được phong tháng 2, 2007), Cục trưởng Cục Quân lực, Phó tổng Tham mưu trưởng Bộ Tổng Tham mưu
* Trần Nam Phi: (được phong tháng 2, 2007), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II
Người dùng vô danh