Khác biệt giữa các bản “Phạm Hữu Nhật”

Trang mới: '''Phạm Hữu Nhật''' (1804 -1854) tên huý là Phạm Văn Triều, con của ông Phạm Văn Nhiên và bà Dương Thị Lãng, là thế hệ thứ tư của thủy tổ họ ...
(Trang mới: '''Phạm Hữu Nhật''' (1804 -1854) tên huý là Phạm Văn Triều, con của ông Phạm Văn Nhiên và bà Dương Thị Lãng, là thế hệ thứ tư của thủy tổ họ ...)
(Không có sự khác biệt)
518

lần sửa đổi