Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Romaja quốc ngữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
hangeul=국어의 로마자 표기법|
hanja=國語의 로마字 表記法|
hanviet=Quốc ngữ ''uiLa Roma'' tự Biểu kí pháp|
tenkhac=kugŏŭi romacha p'yogipŏp|
latin=gugeoui romaja pyogibeop|
Người dùng vô danh