Khác biệt giữa các bản “Học viện Kỹ thuật Quân sự”

* Chính ủy: [[Thiếu tướng]], [[Hoàng Khánh Hưng]].
* Phó Giám đốc thứ nhất: [[Thiếu tướng]], [[Giáo sư]], [[TSKH]] [[toán học]] [[Phạm Thế Long]] (Chủ tịch [[Hội Toán học Việt Nam]])
* Phó Giám đốc đào tạo: [[Thiếu tướng]], [[phó giáo sư]], [[TS]] [[Vũ Nhật Minh]].
* Phó Giám đốc: [[Thiếu tướng]], [[Mai Ngọc Tác]].
 
===Hội đồng Khoa học và Đào tạo===
Người dùng vô danh