Khác biệt giữa các bản “Bộ Quốc phòng Việt Nam”

*''Xem bài chính về [[Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam]]''
 
* Chủ nhiệm Tổng cục: Trung tướng Trương Quang Khánh, Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục HậuKỹ Cầnthuật thay [[Trung tướng]] [[Phạm Tuân]] nghỉ hưu theo quyết định công bố ngày 31/12/2007.
** Chính ủy: Thiếu tướng Lê Thanh Bình thay Trung tướng Nguyễn Đình Hậu nghỉ hưu theo quyết định công bố ngày 31/12/2007.
 
Người dùng vô danh