Khác biệt giữa các bản “Bộ Quốc phòng Việt Nam”

===Các Viện, Trung tâm nghiên cứu===
*[[Viện Chiến lược Quân sự]].
:Viện trưởng: [[Trung tướng]] PGS - TS. Vũ Văn Kiểu (''nghỉ hưu theo quyết định công bố ngày 31/12/2007'').
Phó Viện trưởng: Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến,Thiếu tướng Phạm Ngọc Trung.
*[[Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quân sự]].
:Giám đốc: [[Trung tướng]], [[Tiến sĩ Khoa học]] [[Nguyễn Quang Bắc]].
:Chính ủy: Thiếu tướng Hoàng Tuyên (nghỉ hưu theo quyết định công bố ngày 31/12/2007).
: Phó Giám đốc: Các [[Thiếu tướng]] Đào Tuấn (''nghỉ hưu theo quyết định công bố ngày 31/12/2007''), Bùi Huy Hoàng, Bạch Nhật Hồng.
:Trụ sở chính: Phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội.
*[[Viện Lịch sử Quân sự]].
Người dùng vô danh