Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Nguyễn Xuân Long: Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị;
* Nguyễn Trọng Thắng, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu
* Nguyễn Hồng Vũ: [[Hưởng lương thiếu tướng]] [[phó]]Cục trưởng Cục Tác chiến điện tử, Bộ Tổng Tham mưu, phó giáo sư, Tiến sĩ KHQSkỹ thuật vô tuyến điện tử.
* Nguyễn Minh Đức, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật
* Chu Tiến Cường: Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần
Người dùng vô danh