Khác biệt giữa các bản “Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam”

* Ngô Huy Hồng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
* Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần
* Nguyễn Châu Thanh, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật
* Nguyễn Mạnh Đẩu, Phó Chủ nhiệm về chính trị Tổng cục Kỹ thuật --> Thăng Trung tướng và nghỉ hưu 1/1/2008
* Nguyễn Đức Lâm, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Anh hùng Lao động
* Hoàng Kiền, Tư lệnh Binh chủng Công binh
Người dùng vô danh