Khác biệt giữa các bản “Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân”

== Liên kết ngoài ==
* [http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawdocs/L60QH.DOC?id=31574 Luật Doanh nghiệp Việt Nam]
* [http://babylonlaw.com/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi.html Dịch vụ thành lập công ty]
* [http://thanhlapcongty.net.vn/ Thanh lap cong ty]
* [http://thanhlapdoanhnghiep.net.vn Thành lập doanh nghiệp]
 
{{Sơ khai}}
Người dùng vô danh